På Ligår
d er det stadig prosjekter som foregår. Et museum utvikler seg i etapper, og slik er det også her hos oss. De siste ferdigstilte prosjektene er Liaplassen, tunet oppe i lia ovenfor gården, tursti opp til toppen av Lia, samt lekeplass i forbindelse med museet.

Men vi er allerede i gang med nye og spennende prosjekter; det skal innredes en kafeteria med 40-60-tallets hvite- og brunevarer, vi er i gang med å samle inn til skolestue og vi planlegger en systue.

Har du utstyr som fortjener en plass på et museum?

Vi tar gjerne imot utstyr som vi kan bruke i våre samlinger. Vi kan ikke love noen stor økonomisk kompensasjon; men du vil være med på å ta vare på viktig norsk nærings-og kulturhistore for fremtidige generasjoner.

 


Fra laftingen av treskelåve til Liaplassen
Montering av hus på Liaplassen
Singer symaskin